Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Przedszkole nr 283 w Warszawie jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy.

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240).

Majątek przedszkola jest własnością komunalną Miasta Stołecznego Warszawy.

Budynki i budowle łączna wartość: 5 724 143, 30

Aktywa trwałe:

  • środki trwałe: 197 635, 85

  • wyposażenie: 142 401, 60

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 344