Guziki

Informacje

Zasady i tryb udzielania zamówień publicznych

Zasady i tryb udzielania zamówień publicznych zostały uregulowane w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759).

Ma ona zastosowanie do udzielania zamówień publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym m.in. przez publiczne przedszkola (art. 3 ust. 1 pkt 1).

Zapisów Ustawy nie stosuje się w przypadku realizacji m.in. następujących rodzajów zamówień publicznych:

  • zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro,

  • umów z zakresu prawa pracy,

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 302