Guziki

Opłaty

Opłaty za świadczenia udzielane w przedszkolu:

 • w godz. 07.00 - 13.00 - bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka

 • w godz. 13.00 - 17.00 - 1, 00 zł

 • w godz. 17.00 - 17.30 - 0, 50 zł (½ stawki godzinowej 1, 00 zł)

Zmniejszenia i zwolnienia z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 • zwalania się z opłat:

  • wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m.st. Warszawy oraz dziecko umieszczone z rodzinie zastępczej zamieszkującej w Warszawie,
  • jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75 % minimalnego wynagrodzenia
  • zmniejsza się do 50 % opłatę za świadczenia udzielenie przez przedszkole ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75 %, lecz nie przekracza 100 % minimalnego wynagrodzenia.

Zasady naliczania i rozliczania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole wprowadzone zostały na podstawie:

Opłaty za żywienie:

Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi:

 • za trzy posiłki - 8, 50 zł

 • za dwa posiłki - 6, 80 zł

Zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków w przedszkolu mogą ubiegać się rodzice w przypadku:

 • szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka,

 • szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych

Zwolnień, których udziela się w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków z pomocy społecznej.

Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków w przedszkolu, składany jest do dyrektora przedszkola.

Wniosek może zostać złożony przez:

 • rodziców/opiekunów prawnych dziecka,

 • nauczyciela przedszkola,

 • inne pełnoletnie osoby,

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, a w przypadku, gdy nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia, mogą to być:

 • oświadczenia o wysokości dochodów,

 • inne dokumenty, a w tym zaświadczenia z instytucji pomocy społecznej.

Zasady naliczania i rozliczania opłat za żywienie w przedszkolu wprowadzone zostały na podstawie:

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

26-02-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 389