Guziki

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym oraz z kwalifikacjami niezbędnymi do prowadzenia zajęć z języka angielskiego oraz umuzykalnienia/rytmiki.

Dzieci 5 - letnie uczestniczą raz w tygodniu (wtorek) w dodatkowych zajęciach gimnastycznych w ramach programu „Sportowy przedszkolak”.

W grupach dzieci 4 i 5 - letnie w godzinach popołudniowych nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu prowadzą dodatkowe zajęcia plastyczne wykorzystując różne techniki (min.: orgiami, decoupage, malowanie, wydzieranie, rysowanie, lepienie).

Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

  • z dziećmi w wieku 3 lat - około 15 - 20 minut,

  • z dziećmi w wieku 4 lat - około 20 - 25 minut,

  • z dziećmi w wieku 5 lat - około 25 - 30 minut.

Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone są bezpłatnie.

Harmonogram zajęć dodatkowych

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

26-02-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 360