Guziki

Plany pracy

Plan pracy przedszkola oparty jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324),

  • Statut przedszkola.

Plan opracowany został w oparciu o:

  • wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny,

  • diagnozę potrzeb i zainteresowań,

  • oczekiwania rodziców wobec przedszkola,

  • treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola,

  • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,

  • treści podstawy programowej.

Plan pracy Przedszkola nr 283

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

11-03-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 426