Guziki

Rada Rodziców

Rada Rodziców działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 204 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Rada rodziców jest autonomiczną reprezentacją rodziców wybraną w demokratycznych wyborach. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców dzieci (po jednym z każdego oddziału) w przedszkolu.

W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4. Ustawy o systemie oświaty.


Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

11-03-2013 - Edycja treści.

24-01-2013 - Edycja treści.

12-01-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 367