Guziki

Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 204 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Rada pedagogiczna jest wewnętrznym kolegialnym organem przedszkola działającym w zakresie realizacji zadań statutowych.

W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola.


Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

27-02-2013 - Edycja treści.

24-01-2013 - Edycja treści.

12-01-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 475