Guziki

Organizacja

Organizację Przedszkola określa Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr 1/1/02.2010 Dyrektora Przedszkola z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego Statutu Przedszkola nr 283 w Warszawie.

Szczegółową organizację pracy w roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora w oparciu o „Zasady organizacji roku szkolnego oraz standard organizacyjny dla przedszkola” zatwierdzony przez organ prowadzący.

Organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej.

Przedszkolem kieruje Dyrektor, który realizuje zadania przy pomocy Kierownika Gospodarczego, nauczycieli i innych osób zatrudnionych w przedszkolu.

Strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk określa Statut, jak również stanowią je załączniki do Regulaminu Organizacyjnego.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

27-02-2013 - Edycja treści.

24-01-2013 - Edycja treści.

12-01-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 471