Guziki

Budżet

Plan finansowy wydatków budżetowych Przedszkola nr 283 na 2013 r.

Podstawą gospodarki finansowej przedszkola prowadzonego w formie jednostki budżetowej jest plan finansowy sporządzany na okres roku budżetowego (równoznaczny rokowi kalendarzowemu).

W planie finansowym wydatków budżetowych uwzględnia się:

 • wynagrodzenia pracowników,

 • zakup materiałów i wyposażenia,

 • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

 • zakup energii (cieplna, elektryczna, gaz, woda),

 • zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków),

 • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet),

 • zakup środków czystości,

 • zakup usług remontowych,

 • doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Suma bilansowa wydatków budżetowych: 1 391 590

Plan dochodów budżetowych na rok 2013

 • wpływy z usług (opłatność za pobyt dziecka w przedszkolu): 155 242

Plan dochodów prowadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej - rok 2013

 • żywienie dzieci: 319 000

 • zajęcia dodatkowe: 320 000

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 354